Heftye Opplevelser
-oppstarten

Thomas Johannesen Heftye (1822-1886) er et sentralt navn i historien til både Eidsbugarden og Turistforeningen, men også til Oslomarka. Han var finansmann i Christiania og kjøpte fra 1850-årene av skogområder i Østmarka og Nordmarka og la forholdene til rette for byborgernes bruk av skogen i fritiden. Hans hjerte var særlig…